Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Mestský úrad Svit

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Berkešová Marcela Mestský úrad Svit - asistentka primátora a prednostu

Telefón: 052/7875111

E-mail: msu@svit.sk

E-mail: marcela.berkesova@svit.sk