Obsah

Technické služby Mesta Svit

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Sedlák Pavol, Ing.Riaditeľ052 7875 136
Dikantová JanaÚčtovníctvo 052/7875136
Minichová ĽubicaMzdy, personalistika 052/7875136
Stangl RóbertVedúci pohrebných a cintorínskych služieb0908026566
Burda Dean, Mgr.Prvý kontakt, fakturácia, pokladňa052/7875136
Lukáč Martin, Ing.Úsek dopravy
Kostroš JurajÚsek verejného osvetlenia a techniky
Kovalčík Jozef, Ing.Úsek verejnej zelene
Drugačová Zlata, Ing.Úsek odpadového hospodárstva