Obsah

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Organizačné zaradenie

Mestský úrad Svit

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Bocková Petronela, PhDr.Vedúca oddelenia052/7875122
0908406178
Kováčová Miroslava, Mgr.Referát soc. a org. vecí, PO, CO a vnútornej správy052/7875129
Hurčalová Mária, Mgr.Referát sociálnej starostlivosti - sociálny terénny pracovník052/7875129
Fuňová Jana, Mgr.Referát sociálnej starostlivosti - terénna sociálna pracovníčka052/7875151
0908703909