Obsah

Oddelenie investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

Organizačné zaradenie

Mestský úrad Svit

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Greisigerová Katarína, Ing.Vedúci oddelenia052/7875120
Brtáňová Anastázia, Ing.Referát obchodu, podnikateľských činností a ŽP052 7875 120
Kocurko Dušan, Ing.Referát výstavby a technických činností052/7875120

Podriadené organizačnej zložke