Obsah

Oddelenie ekonomických činností

Organizačné zaradenie

Mestský úrad Svit

Osoby

MenoFunkcieTelefón
Korenková Ingrid, Ing.Vedúca oddelenia 052/7875142
0918246739
Štefková EmíliaReferát finančný a účtovníctva 052/7875126
Belanová IvanaReferát správy miestnych daní a poplatku za TKO052/7875124
Križanová Andrea, PhDr.Referát miezd a personalistiky 052/7875123
0905949770
Rusiňáková MáriaReferát finančný a účtovníctva052 7875 121
Zelková MiroslavaReferát správy miestnych daní a poplatku za TKO052 7875 131