Obsah

Stanislav Lach

kan: 103


Úloha v org. štruktúre

Spoločný obecný úrad – stavebné konania - Referát stavebného úradu a špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie