Obsah

Mgr. Valéria Černohorská

Telefón: 0527875133
Mobilný telefón: 0905511980
E-mail: valeria.cernohorska@svit.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Centrum voľného času - riaditeľka CVČ