Obsah

Mgr. Miroslava Kováčová

kan: 21


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností - Referát soc. a org. vecí, PO, CO a vnútornej správy