Obsah

Mgr. Karol Hrkeľ

kan: 21

Telefón: 052/7875144
Mobilný telefón: 0915985775
E-mail: karol.hrkel@svit.sk
vCard

Úloha v org. štruktúre

Služby občanom - Vnútorná správa budovy MsÚ a autoprevádzka