Obsah

Aktuality

22.01.2021

STÁLE SÚ K DISPOZÍCII PRIESTORY NA PRENÁJOM V MESTE 1

STÁLE SÚ K DISPOZÍCII PRIESTORY NA PRENÁJOM V MESTE

Pripomíname obchodné verejné súťaže na prenájom priestorov vhodných na podnikanie vo Svite. Ide o priestory v budove pošty - bývalá VÚB Banka a v budove zdravotného strediska. Detailné informácie nájdete po kliknutí na nasledujúce linky:

Detail

21.01.2021

Testovanie Covid-19 online rezervácia

Testovanie Covid-19 online rezervácia

Detail

21.01.2021

Z DENNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA SVIT 1

Z DENNÍKA TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA SVIT

Technické služby mesta Svit Vám prinášajú informácie o pracovných činnostiach vykonaných za obdobie tretieho januárového týždňa.

Detail

21.01.2021

OZNAM -  ZMENY V CESTOVNOM PORIADKU MHD VO SVITE 1

OZNAM - ZMENY V CESTOVNOM PORIADKU MHD VO SVITE

Upozorňujeme verejnosť na zmeny v cestovnom poriadku Mestskej hromadnej dopravy vo Svite, súvisiace s prázdninovým režimom - platné do piatku 5.2.2021.

Detail

20.01.2021

OZNAM PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA 1

OZNAM PRE PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

Mesto Svit oznamuje prevádzkovateľom malých zdrojov znečisťovania ovzdušia t.j. PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM OPRÁVNENÝM NA PODNIKANIE, POVINNOSŤ OZNAMOVAŤ SPOTREBU PALÍV A SUROVÍN ZA KAŽDÝ MALÝ ZDROJ ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA prevádzkovaného v meste Svit v zmysle § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov /viď tlačivo /. TÚTO POVINNOSŤ MAJÚ PREVÁDZKOVATELIA KAŽDOROČNE DO 15. FEBRUÁRA. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia je Mesto Svit oprávnené prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia uložiť pokutu do 663,87 €.

Detail

Koronavírus

23.01.2021 10:22

TESTOVANIE VO SVITE ODŠTARTOVALO PLYNULE 1

TESTOVANIE VO SVITE ODŠTARTOVALO PLYNULE

Po včerajšom prvom dni testovania v odbernom mieste Chemosvit - priestory bývalej Slovenskej sporiteľne boli dnes ráno otvorené dalšie dve odberné miesta so štyrmi testovacími tímami - Spojená škola na Mierovej ul.-hlavný vchod a Dom kultúry Pod Skalkou - bočný vchod. Celý proces spustenia testovania prebehol bezproblémovo. Odberné miesta sú aktuálne v prevádzke bez dlhších čakacích dôb aj vďaka disciplinovanosti občanov. O predbežných dátach súvisiacich s testovaním Vás budeme informovať hneď, ako budú známe.

Detail

21.01.2021 9:55

VO SVITE BUDE K DISPOZÍCII 5 ODBERNÝCH MIEST 1

VO SVITE BUDE K DISPOZÍCII 5 ODBERNÝCH MIEST

Mesto Svit zabezpečilo pre nadchádzajúci celoslovenský skríning spolu 5 miest, kde sa môžete dať otestovať antigénovými testami. Sú to: - Chemosvit -v priestoroch bývalej Slovenskej sporiteľne, - dve odberné miesta v Spojenej škole na Mierovej ulici -hlavný vchod - a ďalšie dve odberné miesta v časti Pod Skalkou – Dom kultúry – bočný vchod. Zároveň je možnosť sa online registrovať vopred na www.svit.sk, ale obyvateľom je k dispozícii aj testovanie bez predošlej online rezervácie.

Detail

20.01.2021 13:09

MESTSKÝ ÚRAD PRIPRAVUJE VŠETKO POTREBNÉ NA TESTOVANIE 1

MESTSKÝ ÚRAD PRIPRAVUJE VŠETKO POTREBNÉ NA TESTOVANIE

Mestský úrad Svit chce ubezpečiť všetkých obyvateľov, že intenzívne pracuje na zriadení testovacích miest v rámci nadchádzajúceho celoslovenského skríningu. Zároveň vedenie mesta zdôrazňuje, že mu záleží najmä na tom, aby mali možnosť absolvovať testovanie v prvom rade obyvatelia Svitu za čo najkomfortnejších podmienok, bez dlhých čakacích dôb a v krytých priestoroch. Detailné informácie o časoch, spôsobe a iných potrebných údajoch budú uverejnené vo štvrtok, 21. januára, prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných foriem. Vedenie mesta tiež ubezpečuje, že obyvatelia sa nemusia obávať. Podmienky na testovanie budú pripravené tak, aby sa každý záujemca o testovanie mohol zúčastniť.

Detail

18.01.2021 8:10

AJ SVIT ZA ZAPOJÍ DO PLOŠNÉHO SKRÍNINGU, OHLÁSENÉHO VČERA VEČER 1

AJ SVIT SA ZAPOJÍ DO PLOŠNÉHO SKRÍNINGU OHLÁSENÉHO VČERA VEČER

Vzhľadom na včerajšie mediálne ohlásenie masívneho plošného testovania pracuje vedenie mesta na tom, aby sa Svit zapojil do plošného skríningu. Pripravuje odberné miesta i odborné tímy. O zriadení odberných miest a ich organizácii, či detailoch fungovania, Vás budeme čoskoro informovať.

Detail

18.01.2021 7:42

MESTO V PIATOK OTESTOVALO ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ. TESTOVACÍ TÍM ICH NAVŠTÍVIL NA PRACOVISKÁCH

MESTO V PIATOK OTESTOVALO ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ. TESTOVACÍ TÍM ICH NAVŠTÍVIL NA PRACOVISKÁCH

Uplynulý piatok, 15. januára, bolo otestovaných takmer 80 zamestnancov škôl a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit. Vedenie mesta spolu s Oddelením všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností iniciovalo vytvorenie odberného tímu, ktorý tvorili zamestnankyne - zdravotníčky Zariadenia opatrovateľskej služby vo Svite, za čo im patrí veľká vďaka.

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.