Obsah

Pomoc Ukrajine

V prípade, záujmu poskytnúť ubytovanie pre rodiny utekajúce pred vojnou, prihláste sa na: 052 78 75 151 alebo barbora.nadanyiova@svit.sk

Ak ste človek prichádzajúci z Ukrajiny a potrebujete pomoc, kontaktujte:  +421 52 78 75 129,

+421 908 703 909 alebo stefan.zavacky@svit.sk

Aktuality

27.06.2022

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA A KARTONÁŽE

Technické služby Mesta Svit uskutočnia dňa 29.06.2022 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit zber papiera (noviny, časopisy, kancelársky papier a kartonáž) s možnosťou výmeny za hygienické potreby .

Detail

27.06.2022

OZNÁMENIE O VYKONANÍ VOLIEB PRÍSEDIACICH OKRESNÉHO SÚDU NA OBDOBIE ROKOV 2022 - 2026

Oznamujeme verejnosti, že v tomto roku končí štvorročné obdobie prísediacich zvolených v roku 2018. V súvislosti s tým v prílohe zverejňujeme oznámenie o vyhlásení týchto volieb, v ktorom sú uvedené aj podmienky kandidátov na voľbu prísediacich a zároveň dotazník pre kandidátov.

Detail

27.06.2022

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV SŠ NA UL. MIEROVEJ VO SVITE 1

VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRÁC ŽIAKOV SŠ NA UL. MIEROVEJ VO SVITE

Pozývame verejnosť na výstavu výtvarných prác žiakov SŠ na ul. Mierovej vo Svite - pre podujatie DNI SLOVENSKÉHO NÁRODA V MESTE SVIT 2022 na tému: Slovenské ľudové tradície, ktorá sa uskutoční 20. júna – 31. augusta 2022 v Mestskej knižnici vo Svite.

Detail

27.06.2022

REALIZÁCIA PRÁC VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA ULICIACH  -  ŠTEFÁNIKOVEJ, SNP A  KPT. NÁLEPKU 1

REALIZÁCIA PRÁC VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA NA ULICIACH - ŠTEFÁNIKOVEJ, SNP A KPT. NÁLEPKU

Oznamujeme obyvateľom mesta Svit, že od stredy 29.6. do piatku 1.7.2022 bude prebiehať realizácia prác vodorovného dopravného značenia na Štefánikovej ulici, na ulici SNP a na ulici kpt. Nálepku vo Svite. V súvislosti s tým bude na týchto miestach obmedzená premávka.

Detail

24.06.2022

POZOR NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU 1

POZOR NA ZVÝŠENÉ NEBEZPEČENSTVO VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme / 50 m od hranice lesného pozemku /, v územnom obvode okresu Poprad od 23. júna od 15:30 hod. do odvolania.

Detail

Pomoc Ukrajine

05.05.2022 10:11

Burza práce

BURZA PRÁCE PRE ĽUDÍ Z UKRAJINY

Zajtra 6. mája 2022 o 13.00 h sa uskutoční v Grand Hoteli Bellevue v Starom Smokovci Burza práce pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny.

Detail

26.04.2022 13:32

OZNAM PRE OBČANOV UKRAJINY O KONČIACOM TERMÍNE VÝPLATY DÁVOK V HMOTNEJ NÚDZI 1

OZNAM PRE OBČANOV UKRAJINY O KONČIACOM TERMÍNE VÝPLATY DÁVOK V HMOTNEJ NÚDZI

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad informuje občanov Ukrajiny - poberateľov dávok v hmotnej núdzi o končiacom termíne výplaty dávok v hmotnej núdzi prostredníctvom poštového okruhu.

Detail

30.03.2022 10:45

OPÄŤ MÔŽEME PODAŤ POMOCNÚ RUKU 1

OPÄŤ MÔŽEME PODAŤ POMOCNÚ RUKU

Primátorka mesta opäť iniciuje zbierku humanitárnej pomoci.

Detail

24.03.2022 11:32

ua

V PRÍPADE POTREBY SA UKRAJINSKÍ OBČANIA DOVOLAJÚ AJ MIMO PRACOVNEJ DOBY

K dvom kontaktným telefónnym číslam pre ľudí ponúkajúcich ubytovanie alebo pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny bolo pridané ďalšie - mobilné telefónne číslo.

Detail

18.03.2022 9:19

-

MOŽNOSŤ TRÁVIŤ VOĽNÝ ČAS TANCOM

Pre deti z Ukrajiny je vytvorená možnosť tráviť voľnočasové aktivity formou tanca. Viac informácií v priloženom plagáte.

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.
 

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií