Obsah

Aktuality

28.03.2023

Deň učiteľov

Primátorka osobne pozdravila učiteľov k ich sviatku

Pri príležitosti Dňa učiteľov prišli primátorka Dáša Vojsovičová spolu s prednostom MsÚ Jánom Hutníkom a Valériou Černohorskou z referátu školstva osobne poďakovať kolektívom učiteľov zo ZŠ na Mierovej ulici a Komenského, MŠ vo Svite a v MŠ v Pod Skalke za ich prácu.

Detail

28.03.2023

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY - 30. MAREC 1

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRIKY - 30. MAREC

VSD, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie dodávky elektriny na ulici Štúrovej č. 4. a 5. vo Svite a to 30. marca 2023 - štvrtok, v čase od 8:10-15:00h. Práce bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy. Spoločnosť VSD, a.s. sa ospravedlňuje, info: 0850 123 312.

Detail

27.03.2023

plagát Noc s Andersenom

Dobrodružná Noc s Andersenom s mestskou knižnicou

18. ročník medzinárodného nočného detského podujatia Noc s Andersenom sa bude konať v piatok od 31. marca do 1. apríla 2023 v priestoroch CVČ Svit.

Detail

24.03.2023

mesto Svit

Záväzky voči mestu treba vyrovnať, inak vám môžu zadržať aj vodičák

Vzhľadom na vysoký stav a percento pohľadávok dlhodobo po termíne splatnosti, pristúpilo mesto Svit za účelom zefektívnenia ich vymáhania, k riešeniu týchto pohľadávok cez daňové exekúcie a po novom aj zadržaním vodičských preukazov.

Detail

24.03.2023

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

Detail

23.03.2023

studnička vo Svite

Zisťovali sme hodnoty dusičnanov a dusitanov v studničke vo Svite

Mesto Svit v rámci Svetového dňa vody 2023 využilo na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade možnosť stanoviť bezplatne orientačné hodnoty dusičnanov a dusitanov vo vzorke vody zo studničke vo Svite.

Detail

23.03.2023

KOMPOST

PONUKA PREDAJ OSIEVANÉHO A NEOSIEVANÉHO KOMPOSTU

Technické služby Mesta Svit ponúkajú na predaj kvalitný osievaný a neosievaný kompost s možnosťou odvozu na miesto určenia.

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.
 

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií