Obsah

Aktuality

26.02.2024

ZBERNÝ DVOR

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA A KARTONÁŽE

Technické služby Mesta Svit uskutočnia zber papiera v stredu 28.02.2024 v čase od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit s možnosťou výmeny za hygienické potreby.

Detail

26.02.2024

KOMPOSTÁREŇ

UPOZORNENIE NA ZÁKAZ TVORBY ČIERNYCH SKLÁDOK

Technické služby Mesta Svit upozorňujú na zákaz skládok lístia, konárov a biologických odpadov vo Svite. Tieto nelegálne skládky sú čiernymi skládkami a budú ohlásené Mestskej polícii. Zber tohto druhu odpadu v zmysle harmonogramu začína 25-26.3. Odpad možno doviesť v prac.dňoch do kompostárne.

Detail

23.02.2024

Erb Mesta Svit

12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Detail

22.02.2024

Meta Eleonóre Zacharová

Najstaršia občianka Svitu sa dožila 101 rokov

S pani Metou Eleonórou Zacharovou sme sa stretli minulý rok, keď oslavovala storočnicu. V pondelok 19.2.2024 sa táto dáma s veľkým D dožila 101 rokov a stala sa tak najstaršou občiankou mesta. Pri tejto príležitosti jej prišla zagratulovať aj primátorka Dáša Vojsovičová.

Detail

16.02.2024

plagát, zrušenie predstavenia

ZRUŠENIE PREDSTAVENIA

S ľútosťou Vám oznamujeme, že predstavenie Marek Bednár s kapelou je pre chorobu zrušené

Detail

14.02.2024

ÚPRAVY SOCIÁLNYCH PRIESTOROV

OBNOVA PRIESTOROV AUTOBUSOVEJ STANICE

Správca autobusovej stanice pristúpil k obnove areálu autobusovej stanice. Boli zrekonštruované priestory čakárne a sociálnych priestorov formou opráv stien, maľoviek, náterov dverných konštrukcií, kvetinovou výzdobou, výmenou rámov tabuliek na nástupištiach .

Detail

13.02.2024

Prerušená dodávka tepla ul. Mierová a Kpt. Nálepku

CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. oznamuje, že v utorok 13. februára 2024 v čase od 8:00 hod. do odstránenia poruchy na horúcovodnom potrubí bude prerušená dodávka tepla pre ÚK a prípravu TÚV.

Detail

Mesto Svit

Leží v severozápadnej časti Spiša, 7km západne od Popradu medzi Vysokými Tatrami a Kozími chrbtami na rieke Poprad v Popradskej kotline. Obklopené je zo severu, západu aj juhu lesmi. Z východnej a severovýchodnej strany ležia okolo mesta polia.

Najvýznamnejším vodným tokom na území mesta je rieka Poprad. Do nej sprava ústi najprv riečka Mlynica (do nej na území mesta ešte pravostranná Lopušná a ľavostranný Potôčik) a potom východne od mesta Háganský potok.
 

Novinky a ďalšie aktuality z nášho webu.
Stačí si stiahnuť mobilnú aplikáciu.
×
Viac informacií