Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

 

Zverejnenie počtu obyvateľov pdf dokument (422.2 kB)

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pdf dokument (426.91 kB)

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Svit na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 pdf dokument (426.97 kB)

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pdf dokument (422.79 kB)

Vymenovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie pdf dokument (429.57 kB)

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií pdf dokument (407.77 kB)

Zoznam volebných okrskov (podľa orientačných čísel) pdf dokument (414.95 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu primátora mesta Svit pdf dokument (92.37 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Svite pdf dokumeny (107.34 kB)