Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí v meste Svit

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na primátora mesta Svit pdf dokument (131.76 kB) 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na poslancov MsZ mesta Svit pdf dokument (160.39 kB)

 

Zverejnenie počtu obyvateľov pdf dokument (422.2 kB)

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pdf dokument (426.91 kB)

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Svit na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 pdf dokument (426.97 kB)

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pdf dokument (422.79 kB)

Vymenovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie pdf dokument (429.57 kB)

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií pdf dokument (407.77 kB)

Zoznam volebných okrskov (podľa orientačných čísel) pdf dokument (414.95 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu primátora mesta Svit pdf dokument (92.37 kB)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo Svite pdf dokumeny (107.34 kB)

Oznámenie k doručovaniu oznámení o delegovaní členov do špeciálnej volebnej komisie pdf dokument (416.18 kB)

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľov okrskových volebných komisií pdf dokument (435.75 kB)

Informácie k špeciálnemu spôsobu hlasovania pdf dokument (432.93 kB)