Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 29. októbra 2022

 

Zverejnenie počtu obyvateľov pdf dokument (422.2 kB)

Určenie volebných okrskov a volebných miestností pdf dokument (426.91 kB)

Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta Svit na funkčné obdobie rokov 2022 - 2026 pdf dokument (426.97 kB)

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebných obvodov pdf dokument (422.79 kB)

Vymenovanie zapisovateľky Miestnej volebnej komisie pdf dokument (429.57 kB)

E-mailová adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií pdf dokument (407.77 kB)

Zoznam volebných okrskov (podľa orientačných čísel) pdf dokument (414.95 kB)