Obsah

Späť

Zámer predaja pozemku par.č. KN-C 23/30, k.ú. Svit

Vyvesené: 13. 9. 2022

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022

Zodpovedá: Ing. Mária Kubalová

Späť