Obsah

Späť

Zámer predaja časti pozemku par.č. KN-C 553/1, k.ú. Svit pri rodinnom dome súp. č. 562

Vyvesené: 10. 5. 2022

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Mária Kubalová

Späť