Obsah

Späť

Výzva na ohlásenie záujmu o vykonanie okliesnenia alebo odstránenia stromov od VSD

Vyvesené: 22. 8. 2022

Dátum zvesenia: 22. 11. 2022

Zodpovedá: Ing. Radoslav Grus

Späť