Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 812/2022/03-Hy

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Vyvesené: 12. 5. 2022

Dátum zvesenia: 27. 5. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Hybenová

Späť