Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1023/2022/02-Hy

Verejná vyhláška - Rozhodnutie zmena stavby

Vyvesené: 1. 8. 2022

Dátum zvesenia: 16. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Hybenová

Späť