Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 960/2022/02-Hy

Verejná vyhláška - Rozhodnutie DSP + KR Hospodársky objekt

Vyvesené: 21. 6. 2022

Dátum zvesenia: 6. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Hybenová

Späť