Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1286/2022/01-Hy

Verejná vyhláška- oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Vyvesené: 27. 9. 2022

Dátum zvesenia: 12. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Hybenová

Späť