Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1023/2022/01-Hy

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania o povolení zmeny stavby pred jej dokončením "PBD Jilemnického"

Vyvesené: 17. 6. 2022

Dátum zvesenia: 4. 7. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Hybenová

Späť