Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1915-01322/2022/Má, Hy-UR

Územné rozhodnutie

Vyvesené: 27. 1. 2022

Dátum zvesenia: 14. 2. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Hybenová

Späť