Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 343/2021/11-Hy

Upovedomenie účastníkov konania o odstúpení odvolania - BD kpt. Nálepku

Vyvesené: 10. 8. 2022

Dátum zvesenia: 25. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Hybenová

Späť