Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Číslo registratúrneho záznamu: 1652/13626/005/2018-2020/Má-pr.3.

Rozhodnutie - verejná vyhláška "Predajné a servisné centrum Volvo"

Vyvesené: 19. 11. 2020

Dátum zvesenia: 5. 12. 2023

Zodpovedá: Mgr. Anna Mazurová

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť