Obsah

Späť

Registratúrna značka: TS1

Oznámenie o predĺžení lehoty na rozhodnutie

Vyvesené: 29. 9. 2022

Dátum zvesenia: 14. 10. 2022

Zodpovedá: Ing. Jana Hybenová

Späť