Obsah

Späť

Obchodná verejná súťaž na prenájom nehnuteľného majetku mesta č. 4/2022

Vyvesené: 21. 7. 2022

Dátum zvesenia: 9. 8. 2022

Zodpovedá: Ing. Mária Kubalová

Späť