Obsah

Späť

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2023

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Svit na I. polrok 2023 - pdf dokument (457.8 kB) 

Vyvesené: 21. 11. 2022

Dátum zvesenia: 15. 12. 2022

Zodpovedá: Ing. Drahomíra Polovková

Späť