Obsah

Späť

Návrh Dodatku č. 1/2019 k VZN Mesta Svit č. 5/2019

Vyvesené: 10. 9. 2019

Dátum zvesenia: 26. 9. 2019

Zodpovedá: Ing. Ján Hutník

Späť