Obsah

Späť

Na účinnosť Dodatok č. 2/2022 VZN Mesta Svit č. 4/2021

 

Na účinnosť dodatok Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 4/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit č. 2/2022

pdf dokument (130.08 kB)

Vyvesené: 12. 8. 2022

Dátum zvesenia: 2. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť