Obsah

Späť

Na pripomienkovanie dodatok č. 4/2022 k VZN Mesta Svit č. 6/2020

 

Na pripomienkovanie

NÁVRH

Dodatku

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Svit č. 6/2020

o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Svit a o zápise detí na plnenie povinnej školskej dochádzky do základných škôl zriadených Mestom Svit

č. 4/2022

pdf dokument (122.06 kB)

Vyvesené: 20. 7. 2022

Dátum zvesenia: 2. 9. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť