Obsah

ŠKOLY OD PONDELKA V POZMENENOM REŽIME.

Typ: ostatné
ŠKOLY OD PONDELKA V POZMENENOM REŽIME. 1Na základe rozhodnutia ministra školstva nastávajú od pondelka, 8. marca, opäť zmeny vo fungovaní škôl a škôlok.

Prezenčná forma školského vyučovania na prvom stupni bude v základných školách a materskej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit prebiehať od 8. marca 2021  „prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, alebo pre žiakov, ktorým podmienky neumožňujú prístup k dištančnému vzdelávaniu“ za podmienky negatívneho testu aspoň jedného zákonného zástupcu ( 7 dňová platnosť).

Zároveň však platí, že pokiaľ to škole alebo materskej škole umožňujú kapacitné a prevádzkové podmienky, môžu mať prezenčnú formu vyučovania aj iné deti, nielen tie, ktorých rodičia pracujú (s nevyhnutným prezenčným výkonom práce). Zákonní zástupcovia predložia podpísané čestné prehlásenie o tom, že rodič pracuje. O pripravenej organizácii, rozvrhu a bližších informáciách Vás informujú jednotlivé školské zariadenia.  Vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu by sme chceli zdôrazniť, že všetkým spoločne ide o bezpečnosť Vašich detí, Vás, aj všetkých zamestnancov školy.

Ďakujeme za pochopenie a za to, že ste zodpovední.

 


Vytvorené: 5. 3. 2021
Posledná aktualizácia: 5. 3. 2021 14:19
Autor: red