Obsah

POZOR! USMERNENIE O OPATRENIACH V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONA VÍRUSU

Typ: ostatné
POZOR! USMERNENIE O OPATRENIACH V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM KORONA VÍRUSU 1Vedenie samosprávy mesta Svit dnes na rokovaní s riadiacimi pracovníkmi organizácií mesta dospeli k nasledovným opatreniam a odporúčaniam v súvislosti so šírením KORONA VÍRUSU, Covid-19. MESTO SVIT s účinnosťou od dnes, 9. marca 2020
ODPORÚČA:

!  dodržiavať a zvýšiť intenzitu hygienických zásad (umývanie rúk, kýchanie a kašeľ do vreckovky a lakťového ohybu, dezinfekcia rúk, povrchov a priestorov atď....)

! čo najviac obmedziť stretávanie sa v skupinách a komunitách

! obmedziť organizáciu kultúrnych, spoločenských, či iných schôdzí (členské výročné schôdze, oslavy a podobne)

! obmedziť stretávanie sa v rámci organizácií, ktoré združujú seniorov

! pri podozrení, že sa u Vás prejavujú príznaky tohto vírusu, prípadne pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze postupovať podľa usmernenia získaného prostredníctvom SMS správy od Ministerstva vnútra SR (ktorú obdržal každý občan SR) a teda: kontaktovať lekára telefonicky, nie osobne a kontaktovať infolinku na: 0800 221 234

ZAKAZUJE:

 (na základe usmernenia zo zasadnutia Krízového štábu Ministerstva zdravotníctva SR zo 6. marca 2020)

! ! návštevy svojich príbuzných v zariadeniach: Zariadenie opatrovateľskej služby Svit a Denný stacionár -  Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom, vzhľadom na väčšiu mieru zraniteľnosti a ohrozenia skupiny občanov v seniorskom veku, či trpiacich na iné ochorenia

! návštevy v iných zariadeniach sociálnych služieb

! Zatajením informácií o Vašej cestovateľskej anamnéze alebo prípadnom zatajení o Vašom podozrení nakazením korona vírusom sa dopúšťate porušenia zákona o ochrane verejného zdravia ( Zákon č. 355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 

Mesto Svit


Vytvorené: 19. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2020 10:55
Autor: Daniela Virostko