Obsah

OD DNES PLATÍ NA CELOM SLOVENSKU PRÍSNY ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A LOCKDOWN

Typ: ostatné
OD DNES PLATÍ NA CELOM SLOVENSKU PRÍSNY ZÁKAZ VYCHÁDZANIA A LOCKDOWN 1Vláda vyhlásila počnúc 25. novembrom 2021 núdzový stav na obdobie 90 dní na celom území SR. Zároveň sa týmto obmedzuje sloboda pohybu a pobytu so zákazom vychádzania v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

Zákaz zhromažďovania sa

S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

 

Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na nasledovné prípady:

Detaily o týchto výnimkách sa dočítate na: https://korona.gov.sk/nudzovy-stav-a-zakaz-vychadzania-od-25-novembra-2021/

 • Cestu do a zo zamestnania zamestnanca školy a školského zariadenia
 • Cestu do a zo zamestnania zamestnanca alebo podnikateľa s platným potvrdením
 • Cestu na nákup nevyhnutných životných potrieb
 • Cestu na hromadné podujatie
 • Cestu do zdravotníckeho zariadenia
 • Cestu na preventívnu prehliadku
 • Cestu do lekárne
 • Cestu na očkovanie a testovanie na ochorenie COVID-19
 • Cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst
 • Cestu na účel starostlivosti o blízku osobu
 • Starostlivosť o zvieratá a venčenie
 • Cestu do zahraničia
 • Pobyt v prírode a šport
 • Cestu dieťaťa do jaslí, materských škôl, základných škôl a špeciálnych škôl
 • Cestu žiaka a študenta do základnej školy a vysokej školy
 • Sprevádzanie žiakov a študentov
 • Cestu s dieťaťom za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom
 • Cesta do zariadení sociálnych služieb
 • Zdravotné vychádzky
 • Cestu na dostavenie sa pred orgán činný v trestnom konaní
 • Cestu na orgán verejnej moci
 • Cestu na pojednávanie, hlavné pojednávanie alebo verejné zasadnutie
 • Cestu na pohovor a iné pracovnoprávne záležitosti
 • Cesta s dieťaťom v okolí bydliska
 • Individuálna návšteva kostola
 • Cestu späť z návštevy inej domácnosti Obmedzenie sa nevzťahuje do 26. novembra na cestu späť z návštevy inej domácnosti, ak táto návšteva začala pred začiatkom obmedzenia podľa bodu C. 1. tohto uznesenia.
 • Cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu
 • Cestu na účel individuálnej rekreácie do vlastnej nehnuteľnosti
 • Cestu na účel pobytu v prírode držiteľa poľovného lístka
 •  

 

Dokumenty na stiahnutie

Prezentácia opatrení

Uznesenie vlády

 


Prílohy

Vytvorené: 25. 11. 2021
Posledná aktualizácia: 25. 11. 2021 11:58
Autor: Daniela Virostko