Obsah

Chráňme si zdravie a buďme zodpovední a disciplinovaní

Typ: ostatné
Chráňme si zdravie a buďme zodpovední a disciplinovaníMilí občania, vzhľadom na vyhlásenie mimoriadnej situácie v našej krajine, je od 12. 3. 2020 prevádzka Mestského úradu Svit obmedzená a uzatvorená (okrem podateľne), do odvolania. Prosíme a vyzývame všetkých občanov na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, aby navštevovali úrad len v nevyhnutných a neodkladných prípadoch, prípadne úradné záležitosti vybavili telefonicky alebo emailom. Tiež vyzývame občanov, ktorí cestovali počas uplynulých týždňov do krajín, kde sa korona vírus rozširuje (nielen Talianska, Číny, Kórejskej rebubliky, Iránskej islamskej republiky), aby boli ohľaduplní a zodpovední a zdržiavali sa minimálne po dobu 14-dní mimo verejných priestorov.
Ďalšie opatrenia v meste Svit:
 • Zákaz akýchkoľvek návštev v zariadeniach sociálnych služieb – ZOS Svit
 • Zatvorenie ZOS- Stacionára pre dospelých s denným pobytom, do odvolania
 • Zatvorenie mestskej plavárne, do odvolania
 • Zatvorenie Mestskej knižnice Svit, do odvolania
 • Zákaz usporadúvania akýchkoľvek hromadných podujatí, stretnutí (kultúrnych, športových, združujúcich občanov v spolkoch a podobne...)
 • Vedenie mesta odporúča zvážiť občanom stravovanie v zariadeniach spoločného stravovania a uprednostniť domáce stravovanie
 • Zvýšená hygiena a pravidelná dezinfekcia vo všetkých inštitúciách v správe mesta
 • Operatívne zasadania vedúcich pracovníkov a sledovanie, rešpektovanie a šírenie informácií a nariadení vlády a Ministerstva zdravotníctva SR prostredníctvom webovej stránky mesta, rozhlasu, sms a individuálnych oznamoch v jednotlivých objektoch.
 • Sobášne obrady budú prebiehať v minimálnom počte účastníkov a to: snúbenci, svedkovia, rodičia snúbencov. V prípade zahraničného sobáša sa ešte zváži jeho realizácia na základe vývoja situácie. Zároveň snúbenci podpíšu čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze.
 • Pohrebné obrady budú prebiehať len za prítomnosti čo najužšieho kruhu len rodinných príslušníkov.
 • Pri uzatváraní škôl a školských zariadení sa Mesto Svit bude riadiť nariadením Krízového štábu SR.

Sledujte tiež aktuálne informácie na www.svit.sk alebo FB.

Prajeme Vám veľa zdravia a ohľaduplnosti. Ak sa budeme správať zodpovedne, zvládneme to.


Vytvorené: 19. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2020 10:47
Autor: Daniela Virostko