Obsah

AKTUALIZOVANÉ! PLATÍ ZÁKAZ USPORADÚVANIA AKÝCHKOĽVEK VEREJNÝCH PODUJATÍ A INÉ

Typ: ostatné
AKTUALIZOVANÉ! PLATÍ ZÁKAZ USPORADÚVANIA AKÝCHKOĽVEK VEREJNÝCH PODUJATÍ A INÉÚrad verejného zdravotníctva SR vydal s platnosťou od dnes - 10. marca 2020 ďalšie nariadenia a platia zákazy. Pozitívnych prípadov na Slovensku je k dnešnému dňu celkovo 7, negatívnych vzoriek je 541.
    PROSÍME O ŠÍRENIE A ZDIEĽANIE TEJTO INFORMÁCIE:
Na celom území SR platí ZÁKAZ:

! organizovania a usporadúvania hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy pre všetky fyzické, právnické osoby alebo podnikateľov od dnes do 23. marca 2020. V prípade potreby môže byť táto lehota predĺžená.

Nariaďuje:

! osobám, ktoré sa vrátili z územia Čínskej ľudovej republiky, Kórejskej rebubliky, Iránskej islamskej republiky a Talianska bezprostredne po návrate do SR nahlásiť túto skutočnosť lekárovi a DODRŽAŤ 14-DŇOVÚ IZOLÁCIU V DOMÁCOM PROSTREDÍ. Nedodržanie, alebo porušenie tohto nariadenia bude považované za porušenie

Domáca izoláca, alebo karanténa

Osoby vracajúce sa z Talianska, Číny, Iránu a Južnej Kórei budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas v dohľadnej dobe vydá pravidlá pre domácu povinnú karanténu. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1650 eur.

„Byť v domácej izolácii znamená zdržať sa sociálnych kontaktov, pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie a akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie,“  vysvetlil hlavný hygienik SR J. Mikas.

NAĎALEJ OSTÁVAJÚ V PLATNOSTI OPATRENIA A NARIADENIA UVEREJNENÉ V POSLEDNÝCH DŇOCH A TEDA:

Vedenie samosprávy mesta Svit na rokovaní dňa 9. marca 2020 s riadiacimi pracovníkmi organizácií mesta dospeli k nasledovným opatreniam a odporúčaniam v súvislosti so šírením KORONA VÍRUSU, Covid-19. MESTO SVIT s účinnosťou od 9. marca 2020

ODPORÚČA:

!  dodržiavať a zvýšiť intenzitu hygienických zásad (umývanie rúk, kýchanie a kašeľ do vreckovky a lakťového ohybu, dezinfekcia rúk, povrchov a priestorov atď....)

! čo najviac obmedziť stretávanie sa v skupinách a komunitách

! obmedziť stretávanie sa v rámci organizácií, ktoré združujú seniorov

! obmedziť návštevy úradov a verejných inštitúcií na nutné minimum

! pri podozrení, že sa u Vás prejavujú príznaky tohto vírusu, prípadne pri pozitívnej cestovateľskej anamnéze postupovať podľa usmernenia získaného prostredníctvom SMS správy od Ministerstva vnútra SR (ktorú obdržal každý občan SR) a teda: kontaktovať lekára telefonicky, nie osobne a kontaktovať infolinku na: 0800 221 234

ZAKAZUJE:

 (na základe usmernenia zo zasadnutia Krízového štábu Ministerstva zdravotníctva SR zo 6. marca 2020)

! ! návštevy svojich príbuzných v zariadeniach: Zariadenie opatrovateľskej služby Svit a Denný stacionár -  Zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom, vzhľadom na väčšiu mieru zraniteľnosti a ohrozenia skupiny občanov v seniorskom veku, či trpiacich na iné ochorenia

! návštevy v iných zariadeniach sociálnych služieb

! organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy pre všetky fyzické, právnické osoby alebo podnikateľov od dnes do 23. marca 2020. V prípade potreby môže byť táto lehota predĺžená.

! Zatajením informácií o Vašej cestovateľskej anamnéze alebo prípadnom zatajení o Vašom podozrení nakazením korona vírusom sa dopúšťate porušenia zákona o ochrane verejného zdravia ( Zákon č. 355/2007 Z. z.Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov), za čo môže byť uložená pokuta až do výšky 1650,-€

Mesto Svit

 


Vytvorené: 19. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 19. 3. 2020 10:50
Autor: Daniela Virostko