Obsah

Koronavírus

Správy

prvá
z 4
posledná

VO SVITE BUDE K DISPOZÍCII 5 ODBERNÝCH MIEST 1

VO SVITE BUDE K DISPOZÍCII 5 ODBERNÝCH MIEST

Mesto Svit zabezpečilo pre nadchádzajúci celoslovenský skríning spolu 5 miest, kde sa môžete dať otestovať antigénovými testami. Sú to:

- Chemosvit -v priestoroch bývalej Slovenskej sporiteľne,

- dve odberné miesta v Spojenej škole na Mierovej ulici -hlavný vchod

- a ďalšie dve odberné miesta v časti Pod Skalkou – Dom kultúry – bočný vchod.

Zároveň je možnosť sa online registrovať vopred na www.svit.sk, ale obyvateľom je k dispozícii aj testovanie bez predošlej online rezervácie. celý text

ostatné | 21. 1. 2021 | Autor:
MESTSKÝ ÚRAD PRIPRAVUJE VŠETKO POTREBNÉ NA TESTOVANIE 1

MESTSKÝ ÚRAD PRIPRAVUJE VŠETKO POTREBNÉ NA TESTOVANIE

Mestský úrad Svit chce ubezpečiť všetkých obyvateľov, že intenzívne pracuje na zriadení testovacích miest v rámci nadchádzajúceho celoslovenského skríningu. Zároveň vedenie mesta zdôrazňuje, že mu záleží najmä na tom, aby mali možnosť absolvovať testovanie v prvom rade obyvatelia Svitu za čo najkomfortnejších podmienok, bez dlhých čakacích dôb a v krytých priestoroch. Detailné informácie o časoch, spôsobe a iných potrebných údajoch budú uverejnené vo štvrtok, 21. januára, prostredníctvom všetkých dostupných komunikačných foriem. Vedenie mesta tiež ubezpečuje, že obyvatelia sa nemusia obávať. Podmienky na testovanie budú pripravené tak, aby sa každý záujemca o testovanie mohol zúčastniť. celý text

ostatné | 20. 1. 2021 | Autor: Red
AJ SVIT ZA ZAPOJÍ DO PLOŠNÉHO SKRÍNINGU, OHLÁSENÉHO VČERA VEČER 1

AJ SVIT SA ZAPOJÍ DO PLOŠNÉHO SKRÍNINGU OHLÁSENÉHO VČERA VEČER

Vzhľadom na včerajšie mediálne ohlásenie masívneho plošného testovania pracuje vedenie mesta na tom, aby sa Svit zapojil do plošného skríningu. Pripravuje odberné miesta i odborné tímy. O zriadení odberných miest a ich organizácii, či detailoch fungovania, Vás budeme čoskoro informovať. celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor: red
#

MESTO V PIATOK OTESTOVALO ZAMESTNANCOV ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ. TESTOVACÍ TÍM ICH NAVŠTÍVIL NA PRACOVISKÁCH

Uplynulý piatok, 15. januára, bolo otestovaných takmer 80 zamestnancov škôl a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit. Vedenie mesta spolu s Oddelením všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností iniciovalo vytvorenie odberného tímu, ktorý tvorili zamestnankyne - zdravotníčky Zariadenia opatrovateľskej služby vo Svite, za čo im patrí veľká vďaka. celý text

ostatné | 18. 1. 2021 | Autor: Daniela Virostko
VEDENIE MESTA INTENZÍVNE PRACUJE NA PRÍPRAVÁCH NA PRAVDEPODOBNÉ PLOŠNÉ TESTOVANIE 1

VEDENIE MESTA INTENZÍVNE PRACUJE NA PRÍPRAVÁCH NA PRAVDEPODOBNÉ PLOŠNÉ TESTOVANIE

Napriek tomu, že samospráva nedisponuje žiadnymi oficiálnymi informáciami o tom či
a za akých podmienok sa plošné testovanie uskutoční, vedenie mesta iniciuje prípravy aspoň v rámci svojich obmedzených možností. celý text

ostatné | 14. 1. 2021 | Autor: Daniela Virostko
Chráňte seba i ostatných. 1

Chráňte seba i ostatných.

Prosíme obyvateľov mesta, aby nevyužívali na pobyt v exteriéri rôzne druhy ihrísk v meste a zabránili tak zhromažďovaniu detí alebo dospelých. Využívanie športovísk či ihrísk nie je dovolené pre športové, či iné aktivity, na základe aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 77/2020 a uznesenia vlády SR č. 808 z 31.decembra 2020 platnými od 1. januára 2021 do minimálne 25. januára 2021. Povolený je len pobyt v prírode v rámci okresu.
V súvislosti s neustále sa zvyšujúcim počtom Covid ochorení, prosíme, rešpektujte tieto nariadenia.
Chráňte seba a chráňte aj ostatných.
celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor: red
PROSBA: DOBROVOĽNÍCI, PRIHLÁSTE SA 1

PROSBA: DOBROVOĽNÍCI, PRIHLÁSTE SA!

V súvislosti s NARIADENÝM POVINNÝM PLOŠNÝM TESTOVANÍM, ktoré sa pravdepodobne uskutoční v blízkej budúcnosti, hľadá mesto Svit dobrovoľníkov. celý text

ostatné | 12. 1. 2021 | Autor:
SNAHOU MESTA JE ZRIADENIE STÁLEHO ODBEROVÉHO MIESTA 1

SNAHOU MESTA JE ZRIADENIE STÁLEHO ODBEROVÉHO MIESTA

Mesto Svit od začiatku realizácie antigénového testovania vyvíjalo iniciatívu a úsilie na zriadenie stáleho odberného miesta. celý text

ostatné | 5. 1. 2021 | Autor: red
OZNAM - OD UTORKA, 5.1.2021, PRACUJE MESTSKÝ ÚRAD SO ZMENAMI 1

OZNAM - OD UTORKA, 5.1.2021, PRACUJE MESTSKÝ ÚRAD SO ZMENAMI

Na základe aktuálnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č.77/2020 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020,v súvislosti s neustále zhoršujúcou sa pandemickou situáciou, dochádza k novým obmedzeniam a opatreniam, s platnosťou od 1.1.2021. celý text

ostatné | 4. 1. 2021 | Autor: red
prva pomoc

Zamestnávatelia, zamestnanci, živnostníci, viete ako žiadať o pomoc?

Tu nájdete manuály, výkazy, žiadosti. Udržte svoje pracovné miesta, živnosti a získajte čo najväčšiu možnú pomoc. celý text

ostatné | 11. 11. 2020 | Autor:
Výsledok druhého kola testovania vo Svite preukazuje výrazný rozdiel 1

Výsledok druhého kola testovania vo Svite preukazuje výrazný rozdiel

Aj druhé kolo plošného testovania, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 7. a 8. novembra 2020  prebehlo vo Svite bez výraznejších komplikácií. celý text

ostatné | 9. 11. 2020 | Autor: red
PRESTÁVKY V TESTOVANÍ  1

PRESTÁVKY V TESTOVANÍ

Personál zabezpečujúci testovanie na jednotlivých odberných miestach má aj dnes dve prestávky a to v čase od 12.00 - 12.45 a popoludní od 17.00-17.30 h. celý text

ostatné | 8. 11. 2020 | Autor: Red
foto: Ing. Peter Kostka

DRUHÉ KOLO PLOŠNÉHO TESTOVANIA: ZOZNAM ODBERNÝCH - TESTOVACÍCH MIEST VO SVITE

Testovanie prebehne nastávajúci víkend 7. a 8. novembra 2020 v čase od 8.00 do 20.00 h.

V čase od 8.00 do 10.00 h budú na všetkých odberných miestach uprednostnení seniori a hendikepovaní obyvatelia.

Na odb. mieste Spoj. škola Mierová ul. - telocvičňa budú v sobotu, 7. novembra o 10.00 h prednostne testovaní klienti ZOS a DOS Svit.

Pozor zmena: Odberné miesto - futbalový štadión nie je tento víkend k dispozícii. Náhradným testovacím miestom je ďalšie miesto v priestoroch Spojenej školy na Mierovej ulici - plocha od skleníkov. celý text

ostatné | 6. 11. 2020 | Autor: red
DOBROVOĽNÍCI PRIHLÁSTE SA 1

DOBROVOĽNÍCI PRIHLÁSTE SA

Mesto Svit hľadá dobrovoľníkov na celoplošné testovanie, ktoré sa uskutoční v dňoch 7.11. - 8.11.2020 ( sobota - nedeľa ). Ktokoľvek vo veku minimálne 18 rokov sa môže dobrovoľne prihlásiť a pomôcť v akcii „Spoločná zodpovednosť“ – celoplošné testovanie. Ide o výkon administratívnych činností bez nároku na finančnú odmenu. celý text

ostatné | 5. 11. 2020 | Autor: red
RODINY V KARANTÉNE, MESTO VÁM PONÚKA POMOC  1

RODINY V KARANTÉNE, MESTO VÁM PONÚKA POMOC

Po realizácii celoplošného víkendového testovania mesto Svit ponúka svoju pomoc nielen seniorom, ale aj rodinám, ktoré musia po testovaní ostať v karanténe. celý text

ostatné | 3. 11. 2020 | Autor: red
VÍKENDOVÉ TESTOVANIE VO SVITE JE ZA NAMI 1

VÍKENDOVÉ TESTOVANIE VO SVITE JE ZA NAMI

Výsledky celoplošného testovania vo Svite sú už známe. Ako sme dopadli ? celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:
OBOZNÁMTE SA S INFORMATÍVNOU POMOCOU V KOMUNIKÁCII S VAŠIM LEKÁROM 1

OBOZNÁMTE SA S INFORMATÍVNOU POMOCOU V KOMUNIKÁCII S VAŠIM LEKÁROM

Milí občania, predkladáme Vám informácie - návod, ktorý slúži k urýchleniu komunikácie s vašim lekárom. Využite túto možnosť na oboznámenie sa požadovanými lekárskymi postupmi. celý text

ostatné | 2. 11. 2020 | Autor:
Testovanie vo Svite prebieha plynulo a bezproblémovo  1

TESTOVANIE VO SVITE PREBIEHA PLYNULE A BEZPROBLÉMOVO

Prvý den plošného testovania, 31. október 2020, prebehol na všetkých odberových miestach bez výraznejších komplikácií a dá sa zhodnotiť ako zvládnutý. Okrem ohlásených šiestich miest bolo k dispozícii jedno navyše, ktoré zabezpečila spoločnosť Chemosvit.
Tam sa za včerajší deň vykonalo celkom 2 400 testov a na zvyšných miestach to bolo 3860. Spolu sa v sobotu vo Svite otestovalo celkom
6 260 osôb, z toho pozitívny výsledok na ochorenie covid-19 bol preukázaný u 1,65% osôb zo všetkých vykonaných testov.
Primátorka Dáša Vojsovičová: ,,Ďakujem všetkým osobám, ktoré sa akokoľvek pričinili o včerajší hladký priebeh tejto náročnej akcie. Ďakujem za ich úžasnú prácu. A prajem im ešte veľa síl do dnešného dňa.”
Dnešný deň je záujem o testovanie nižší a teda osoby, ktoré to nestihli absolvovať včera, môžu tak urobiť dnes do 21.30 h na ktoromkoľvek zo šiestich odbernych miest. celý text

ostatné | 1. 11. 2020 | Autor: Red
VO SVITE SÚ VŠETKY ODBERNÉ MIESTA PERSONÁLNE PRIPRAVENÉ 1

VO SVITE SÚ VŠETKY ODBERNÉ MIESTA PERSONÁLNE PRIPRAVENÉ

Všetkých šesť odberných miest vo Svite je plne obsadených zdravotníckym i administratívnym personálom podľa potrieb. Zároveň sú odberné miesta materiálne a organizačne k dispozícii po náročných dňoch príprav. Primátorka mesta Dáša Vojsovičová už teraz ďakuje všetkým zdravotníkom, ktorí sa dobrovoľne prihlásili a budú nápomocní pri víkendovom testovaní, ale tiež všetkým ostatným zúčastneným za ich nasadenie a verí v čo najlepší priebeh testovania. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: red
AKO BUDÚ FUNGOVAŤ JEDNOTLIVÉ ODBEROVÉ MIESTA V RÁMCI CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA? 1

AKO BUDÚ FUNGOVAŤ JEDNOTLIVÉ ODBEROVÉ MIESTA V RÁMCI CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA?

Prinášame vám informácie, ako budú fungovať odberové miesta v rámci celoplošného testovania v našom meste, aby ste vedeli, čo vás čaká.Na konci článku nájdete aj schémy jednotlivých odberných miest pre vašu lepšiu orientáciu. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: JUDr. Lenka Faixová
OZNAM! OBMEDZENIE TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE Č. 3! 1

OZNAM! OBMEDZENIE TESTOVANIA NA ODBERNOM MIESTE Č. 3!

Oznamujeme občanom, že v sobotu 31.10.2020 budú na odbernom mieste č. 3 (ZŠ Mierová, telocvičňa) v čase od 10.00 do 11.00 h prednostne testovaní zamestnanci a klienti Zariadenia opatrovateľskej služby vo Svite. Vzhľadom na uvedené Vás v prípade, že ste mali v pláne navštíviť toto odberné miesto vo vyššie uvedenom čase, žiadame Vás, aby ste ho navštívili v inom čase, t. j. pred 10.00 h alebo následne až po 11.00 h, nakoľko je v našom záujme zabezpečiť efektívny a plynulý chod testovania. Za vzniknutú situáciu sa vopred ospravedlňujeme a zároveň vám ďakujeme za pochopenie. celý text

ostatné | 30. 10. 2020 | Autor: JUDr. Lenka Faixová
ZOZNAM MIEST NA TESTOVANIE NA COVID-19 VO SVITE 1

ZOZNAM MIEST NA TESTOVANIE NA COVID-19 VO SVITE

Testovanie prebehne v dňoch: 31.10.2020 a 1.11.2020 v čase od 7.00 do 21.30 h oba dni.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE:
- V záujme zabezpečiť plynulý chod testovania bez dlhých čakacích dôb odporúčame obyvateľom navštíviť testovacie miesto prislúchajúce jeho volebnému okrsku.

- Testovať by sa nemali ísť ľudia nad 65 rokov, tí by mali radšej dodržiavať domácu karanténu. Naopak, deti do 10 rokov sa nemusia zúčastniť testovania vôbec.

- V prípade, ak sa na Vami navštívenom odbernom mieste budú tvoriť rady, žiadame Vás, aby ste navštívili odberné miesto v inom čase.

Mesto Svit chce ubezpečiť svojich obyvateľov, že vyvíja maximálne možné úsilie na to, aby bolo všetko zabezpečené a testovanie prebehlo úspešne.
celý text

ostatné | 28. 10. 2020 | Autor: red
Vážení Svitskí zdravotníci, potrebujeme Vás. 1

Vážení Svitskí zdravotníci, potrebujeme Vás!

Osobná výzva primátorky mesta Svit celý text

ostatné | 27. 10. 2020 | Autor: red
ruky

Dobrovoľníci prihláste sa! Pozor zmena, testovať sa bude iba cez víkend

Ktokoľvek vo veku minimálne 18 rokov sa môže dobrovoľne prihlásiť a pomôcť v akcii „Spoločná zodpovednosť“ – celoplošné testovanie.
Pozor zmena - akcia bude prebiehať v dňoch od 31. októbra do 1. novembra 2020 a následne v dňoch od 7. novembra do 8. novembra v čase od 08.00 h do 20.00 h.
Nie je potrebné zdravotnícke vzdelanie, hľadáme dobrovoľníkov pri administratívnych prácach.

celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor: red
Seniori, opäť môžete využiť službu mesta - Nákup domov 1

Seniori, opäť môžete využiť službu mesta - Nákup domov

Mesto Svit vzhľadom na mimoriadnu situáciu, v snahe pomôcť seniorom, ktorí sú najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva, opäť zriadilo Linku pomoci, prostredníctvom ktorej realizuje službu "nákup domov". Túto službu môžete opäť využiť. celý text

ostatné | 26. 10. 2020 | Autor:
zakaz vychádzania

OD ZAJTRA PLATÍ ZÁKAZ VYCHÁZDANIA

Kam od zajtra môžeme a nemôžeme... Toto nás čaká v najbližších dňoch. celý text

ostatné | 23. 10. 2020 | Autor: red
Od pondelka, 19. októbra 2020, funguje mestský úrad so zmenami 1

Od pondelka, 19. októbra 2020, pracuje mestský úrad so zmenami

Po niekoľkých zasadnutiach krízového štábu mesta Svit dospelo mesto Svit k nasledujúcim rozhodutiam o opatreniach, ktorými chce zabrániť šíreniu koronavírusu a najmä zabezpečiť chod úradu.
celý text

ostatné | 16. 10. 2020 | Autor: red
POZOR, OD DNEŠNÉHO RÁNA PLATIA NOVÉ OPATRENIA 1

POZOR, OD DNEŠNÉHO RÁNA PLATIA NOVÉ OPATRENIA

Platí zákaz pohybu bez rúška v interiéri aj exteriéri. Pokrmy a nápoje nie je možné konzumovať v zariadeniach. Pri vstupoch do obchodných domov Vám zmerajú teplotu a opäť sa zavádzajú hodiny vyhradené pre seniorov - v čase od 9.00 do 11.00 h. celý text

ostatné | 15. 10. 2020 | Autor: red
PRIJALI SME NOVÉ OPATRENIA 1

NOVÉ OPATRENIA COVID -19 PLATNÉ OD 15. OKTÓBRA

Z dôvodu rekordného nárastu ochorenia vírusom Covid – 19 na Slovensku za posledné dni prijal Ústredný krízový štáb SR viaceré opatrenia : celý text

ostatné | 12. 10. 2020 | Autor: red
ČO VLASTNE ZNAMENÁ VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU? 1

ČO VLASTNE ZNAMENÁ VYHLÁSENIE NÚDZOVÉHO STAVU?

1. októbra 2020 bol vyhlásený núdzový stav na celom území SR, zatiaľ údajne, na dobu 45 dní. Zároveň vstupujú do platnosti nové opatrenia týkajúce sa cestovania, nosenia rúšok a hygienických opatrení pre prevádzky.     

celý text

ostatné | 6. 10. 2020 | Autor: red
prvá
z 4
posledná