Obsah

8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 5. 9. 2019 začiatok od 14:30, dĺžka 90 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Hviezdoslavova 268/32, Svit, 059 21

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Mesto Svit

Doba trvania: 90 minút

P O Z V Á N K A

na 8. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 05. septembra /štvrtok/ o 1430 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite

PROGRAM:

1. Otvorenie

2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie

3. Projekt s názvom „Výstavba elektrických nabíjacích staníc“ je projektom v oblasti podpory rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry

4. Dofinancovanie projektu prestavba Domu smútku vo Svite

5. Interpelácie poslancov

6. Diskusia

7. Záver

 

Ing. Dáša Vojsovičová, v. r.

primátorka mesta Svit

 


Vytvorené: 2. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 2. 9. 2019 16:31