Obsah

6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Erb mesta Svit Pozvánka na 6. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája /štvrtok/ o 15:30 hod. v zasadačke Mestského úradu vo Svite

Dátum konania: 25. 5. 2023 začiatok od 15:30, dĺžka 150 minút

Miesto konania: Mestský úrad Svit, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 150 minút

PROGRAM:

  1. Otvorenie
  2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
  3. Správa o plnení uznesení MsZ
  4. Informácia o prijatých opatreniach v rámci interpelácií MsZ, písomné odpovede na interpelácie
  5. Dodatok Zriaďovacej listiny Spojenej školy, Mierová 134, Svit
  6. Interpelácie poslancov
  7. Diskusia
  8. Záver

Vytvorené: 18. 5. 2023
Posledná aktualizácia: 18. 5. 2023 14:07