Obsah

2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Erb mesta Svit 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit

Dátum konania: 29. 12. 2022 začiatok od 15:00, dĺžka 120 minút

Miesto konania: Mestský úrad, Svit

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Neuvedené

Doba trvania: 120 minút

Pozvánka

na 2. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Svit, ktoré sa uskutoční

dňa 29. decembra /štvrtok/ o 1500 hod.

zasadačke Mestského úradu vo Svite 

PROGRAM: 

1.  Otvorenie
2.  Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie
3.  Návrh Rozpočtu Mesta Svit na roky 2023-2025
4.  Diskusia
5.  Záver

Ing. Dáša Vojsovičová, v.r.
primátorka mesta


Vytvorené: 23. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 23. 12. 2022 11:25