Obsah

ZBER PAPIERA FORMOU VÝMENY ZA HYGIENICKÉ POTREBY

Typ: ostatné
Technické služby mesta SvitTechnické služby mesta Svit uskutočnia dňa 29.09.2021 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit zber papiera s možnosťou výmeny za hygienické potreby.

Technické služby mesta Svit uskutočnia dňa 29.09.2021 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit  zber papiera (noviny, časopisy, kancelársky papier a kartonáž) s možnosťou výmeny za hygienické potreby (toaletný papier, papierové kuchynské utierky a papierové vreckovky).Touto cestou chceme podporiť separovaný zber papiera , jeho recykláciu a podporiť ochranu životného prostredia.

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia bude možnosť výmeny poskytnutá len občanom  s trvalým pobytom  v meste Svit po preukázaní sa občianskym preukazom.

Papier nesmie byť znečistený. Noviny, časopisy, letáky, knihy bez obalov a kancelárky papier je potrebné zviazať špagátom. Samostatne vytriedenú kartonáž je možné odovzdať buď v krabici, alebo voľne loženú.


Vytvorené: 21. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 9. 2021 10:06
Autor: Technické služby mesta Svit