Obsah

ZBER KUCHYNSKÉHO BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU (KBRO)

Typ: ostatné | náš tip
Kuchynský odpadMesto Svit sa počnúc dňom 01.07.2021 pridalo k ďalším samosprávam , ktoré začali triediť KBRO v súlade s platnou legislatívou. Napriek verbálnej podpore Ministerstva životného prostredia mestá a obce nezískali mimoriadne finančné zdroje na zabezpečenie tejto povinnosti.

Mesto Svit rozmiestnilo hnedé nádoby na zber KBRO, ktoré budú v zmysle zverejneného harmonogramu raz týždenne (zvyčajne v pondelok) zbierané. Nádoby sú označené nálepkami, kde je definované, čo je možné umiestniť do nádob a aké druhy odpadov tam nepatria. Chceme vyzvať občanov, aby pomohli zlepšenému separovanému zberu tohto druhu odpadov a taktiež nehádzali do nádob žiadne iné odpady, na ktoré tieto nádoby nie sú určené. Kuchynský odpad je potrebné do nádoby vyhodiť bez obalov. Na zhromažďovanie týchto odpadov v domácnosti je vhodná menšia plastová nádoba, alebo vedierko, ktorej obsah sa vysype do hnedej nádoby a následne sa v domácnosti opláchne. Nádoby , ktoré sú umiestnené v meste sú odvetrávané, čo napomáha prúdeniu vzduchu a obmedzuje hnilobné procesy. Do nádoby taktiež nepatria tekuté zvyšky potravy.

Odpad bude následne spracovávaný v miestnej kompostárni do formy kvalitného kompostu. Zvýšené triedenie kuchynských odpadov bude mať za dôsledok zníženie množstva komunálneho odpadu na skládkach  a zníženie skleníkových plynov.

Podrobné informácie k tejto oblasti boli okrem iného zverejnené aj v Informačnom spravodajcovi číslo 6/2001 na strane číslo 6 , na stránkach mesta Svit , ako aj sociálnych sieťach. K uvedenej problematike bolo taktiež schválené všeobecne záväzné nariadenie, ktoré spresňuje postup s nakladaním KBRO .

Vedenie mesta Svit sa tejto problematike venuje dlhodobo a hľadá najvhodnejšie riešenia jednak z pohľadu zabezpečenia aplikácie tohto druhu legislatívy v praxi, ako aj čo najnižších ekonomických dopadov na obyvateľov. V osvete k zavedeniu KBRO bude mesto Svit naďalej pokračovať a bude priebežne informovať občanov o ďalšom postupe v tejto oblasti.


Vytvorené: 2. 7. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 7. 2021 09:35
Autor: Technické služby mesta Svit