Obsah

Z DENNÍKA BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. VO SVITE

Typ: ostatné
Z DENNÍKA BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. VO SVITE 1Zamestnanci BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. pripravujú v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok.

Zamestnanci BYTOVÉHO PODNIKU SVIT, s.r.o. pripravujú v zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení , o stave spoločných častí a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou. Zároveň pracujú na vyúčtovaní použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, ako aj úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory.


Vytvorené: 23. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2021 13:56
Autor: red