Obsah

VÝSLEDKY MERANIA KVALITY VODY V STUDNIČKE POD BABOU

Typ: ostatné
VÝSLEDKY MERANIA KVALITY VODY V STUDNIČKE POD BABOU 1Vážení občania, protokolom RÚVZ zo skúšky kvality vody v studničke v dolnej časti mesta zo dňa 14.07.2022 a 16.07.2022 sa zistilo mierne prekročenie medznej hodnoty koliformných baktérii. Pre koliformné baktérie vo vode určenej na ľudskú spotrebu platí podľa nariadenia vlády SR nulový limit.

Prekročením limitu v danom ukazovateli,  voda nevyhovela požiadavkám Vyhlášky  MZ SR  č. 247/2017 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody.

Koliformné baktérie  môžu pochádzať z tráviaceho traktu teplokrvných živočíchov alebo pôdy, rastlín, či povrchovej vody. Baktérie môžu byť zdrojom infekcií, nevoľností ale aj dlhodobých zdravotných problémov. Počas roka sa ich prítomnosť vo vode môže meniť v závislosti na rôznych faktoroch. Ostatné mikrobiologické, chemické a fyzikálne ukazovatele  vody sú v norme.

Studnička je zdroj vody, ktorý je využívaný na pitné účely len príležitostne, nie je určený na trvalé využívanie a hromadné zásobovanie pitnou vodou. Starostlivosť o vodný zdroj nevykonáva žiadny subjekt, teda nie je vytvorené ochranné pásmo vodného zdroja.

Mesto Svit

 

Súčasťou tohto oznamu je protokol z merania z RÚVZ Poprad uvedený v prílohe.

RÚVZ protokol voda 2022.pdf (2.51 MB)


Príloha

Vytvorené: 2. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2022 09:22
Autor: red