Obsah

VÝMENNÝ ZBER PAPIERA A KARTONÁŽE

Typ: ostatné
TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT Technické služby Mesta Svit uskutočnia dňa 29.06.2022 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit zber papiera (noviny, časopisy, kancelársky papier a kartonáž) s možnosťou výmeny za hygienické potreby .

Technické služby Mesta Svit uskutočnia dňa 29.06.2022 od 7:30 do 11:00 a od 12:00 do 16:30 na Zbernom dvore, ulica Hlavná 10,Svit  zber papiera (noviny, časopisy, kancelársky papier a kartonáž) s možnosťou výmeny za hygienické potreby (toaletný papier, papierové kuchynské utierky a papierové vreckovky). pričom štruktúra poskytnutých hygienických potrieb je určená  Technickými službami Mesta Svit a zverejnená na Zbernom dvore.

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia bude možnosť výmeny poskytnutá len občanom  s trvalým pobytom  v meste Svit po preukázaní sa občianskym preukazom.

Papier nesmie byť znečistený. Noviny, časopisy, letáky, knihy bez obalov a kancelársky papier je potrebné zviazať špagátom. Samostatne vytriedenú kartonáž je možné odovzdať buď v krabici, alebo voľne loženú.

Touto cestou chceme podporiť separovaný zber papiera , jeho recykláciu a podporiť ochranu životného prostredia.


Vytvorené: 27. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT