Obsah

Vyhlásenie ankety „Najúspešnejší športovec a športový kolektív mesta Svit za rok 2023“

Typ: ostatné
Mesto Svit v spolupráci s Komisiou školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna vyhlasuje anketu
„Najúspešnejší športovec a športový kolektív mesta Svit za rok 2023“


Vyhlasovanie a vyhodnotenie sa uskutočňuje v týchto kategórch

(bez uvádzania poradia)

 1. jednotlivci - mládež do 19 rokov                                         
 2. jednotlivci – dospelí                                                          
 3. kolektívy – mládež                                                          
 4. kolektív – dospelí                                                              
 5. talent roka                                                              
 6. tréner roka                                          
 7. zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci           
 1. osobitná cena primátora v oblasti športu                            

Navrhnutí jednotlivci musia byť v hodnotenom roku registrovanými členmi klubu, ktorý má sídlo na území mesta Svit a reprezentujú klub mesta Svit a SR, kolektív môže byť hodnotený za podmienky, že má sídlo na území mesta Svit a reprezentuje mesto Svit a SR, za športový kolektív sa považuje v kolektívnych športoch celé družstvo, v individuálnych športoch štafeta.

 

Predkladanie návrhov:

Svoje návrhy podávajú:

 • občania mesta Svit (návrh musí byť potvrdený športovým klubom, že športovec je členom športového klubu so sídlom na území mesta Svit).
 • športový klub so sídlom v meste Svit,
 • komisia športu pri MsZ,
 • poslanci MsZ

 

Nominácia musí byť podaná na štandardizovanom formulári do 31.decembra 2023 (na vyžiadanie v podateľni MsÚ, alebo je možnosť si ju stiahnuť elektronicky TU) Typ: PDF dokument, Velkosť: 878.79 kB ) s označením Športovec roka 2023, alebo poštou na adresu MsÚ: Mestský úrad, oddelenie školstva, Hviezdoslavova 268/32 , 059 21 Svit, prípadne na podateľňu MsÚ.

Nominácia musí obsahovať:

názov podujatia (Majstrovstvá SR, Európy, Medzinárodný míting a pod.), krajina, dátum konania, druh športu, disciplína, kategória, počet zúčastnených, dosiahnutý výsledok - umiestnenie na podujatí s priloženou kópiou dokladu o dosiahnutom výsledku (fotokópia výsledkovej listiny, článku v dennej tlači, informácie z webovej stránky a pod.), základné údaje o navrhovanom - dátum narodenia, adresa bydliska, športový klub, telefónne číslo, mailová adresa, prílohou písomného návrhu musí byť na CD, DVD nosiči alebo USB kľúči nahraný profil športovca resp. kolektívu (kategórie A - F).

 

Kritériá hodnotenia

a) Pravidlá pre zaradenie do zoznamu navrhnutých športovcov v kategóriách A, B jednotlivci: umiestnenie do 3. miesta v krajských a republikových súťažiach, alebo, účasť v reprezentačných výberoch SR v medzinárodných a medzištátnych súťažiach, alebo umiestnenie na OH, SZU, Majstrovstvách sveta, Majstrovstvách Európy iných svetových a európskych podujatiach.

b)D – kolektívy: umiestnenie do 3. miesta v krajských a republikových súťažiach, alebo účasť a umiestnenie do 5-tého miesta vo svetových resp. európskych súťažiach.

c) v kategórii E - talent roka: ocenenie je určené súčasným športovcom, ktorí dosiahli v priebehu posledného roka významný športový výsledok alebo sú pre daný športový klub výrazným športovým prínosom (ocenení športovci v kategórii "talent roka" nemôžu byť ocenení v žiadnej inej kategórii vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta Svit).

d) v kategórii F - tréner roka: dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami alebo kolektívom v danom roku, alebo výsledky dosiahnuté v klube, ktorý má sídlo na území mesta Svit.

e) v kategórii G zaslúžili funkcionári, tréneri a športovci:ocenenie je určené bývalým vynikajúcim športovcom, dlhoročným funkcionárom a pracovníkom v oblasti telesnej kultúry v rámci mesta Svit (vekový limit od 60 rokov).

f), ktorý má, resp. mal sídlo na území mesta Svit, alebo v danom roku dosiahli významný športový výsledok a to: medaila z majstrovstiev SR, významné umiestnenie na MS, ME, OH a pod.,  alebo osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj športu v meste Svit.

 

Oceňovanie „Najúspešnejší športovec a športový kolektív mesta Svit za rok 2023“ sa uskutoční v priebehu marca 2024, presný termín a miesto ešte upresníme.

                                                                            

                                                                             

                                                                                              PhDr. Ladislav Kalasz,

                                                                             predseda Komisie školstva, kultúry, športu,        

                                                                             mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna


Príloha

Vytvorené: 28. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 1. 12. 2023 12:29
Autor: red.