Obsah

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO - ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

Typ: ostatné
ZŠ Komenského vo Svite informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu - školský psychológ.

Školský psychológ

  • Úväzok: 100 %

Dátum nástupu: 29.8.2022

Pracovný pomer : doba určitá         Termín nástupu : 29.8.2022

Platové podmienky : v zmysle zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe.


Kvalifikačné predpoklady : Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
- Vysokoškolské - II. stupeň v odbore psychológia

Požadované doklady :
• žiadosť o prijatie do zamestnania so súhlasom na spracovanie osobných údajov
• životopis vo forme europasu
• doklady o vzdelaní
• odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace ( až pred nástupom do zamestnania )
• lekárske potvrdenie o spôsobilosti na výkon povolania ( až pred nástupom do zamestnania )

zasielajte na adresu školy zssvit@zssvit.eu
Termín podania žiadosti : 30.6.2022
Iné kritériá a požiadavky :
ovládanie štátneho jazyka, osobnostné predpoklady: empatia, flexibilita, zodpovednosť
Kontakt :
Telefónne číslo : 0911305053
e-mailová adresa : zssvit@zssvit.eu

 

 


 

 


Vytvorené: 3. 6. 2022
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2022 12:44
Autor: red