Obsah

VLASTNÍCI RODINNÝCH DOMOV, BUDETE MAŤ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANCIE NA ZATEPLENIE

Typ: ostatné
VLASTNÍCI RODINNÝCH DOMOV, BUDETE MAŤ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ FINANCIE NA  ZATEPLENIE 1 Vyhlásenie prvej výzvy na finančnú pomoc pri obnove rodinných domov z plánu obnovy je plánované na tretí štvrťrok 2022. Intenzita pomoci je vo výške 60 %, resp. 95 % z oprávnených výdavkov.
Informácie nájdete na: https://obnovdom.sk/

Zmeny klímy nám priamo aj nepriamo zasahujú do našich životov. Obnovou 30-tisíc rodinných domov zvýšime odolnosť proti jej negatívnym dopadom, zlepšíme energetickú hospodárnosť budov a začneme sa adaptovať na zmenu klímy, ktorá patrí medzi najväčšie environmentálne výzvy dneška.

Oprávneným žiadateľom bude fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu na základe listu vlastníctva. Z plánu obnovy bude možné podporiť nehnuteľnosti vedené na liste vlastníctva ako „rodinný dom“ a zároveň bude potrebné, aby bola nehnuteľnosť zatriedená odborne spôsobilou osobou pri spracovaní projektovej dokumentácie, resp. energetického certifikátu, do kategórie „rodinný dom“ v zmysle zákona č. 555/2005 Z.z.

Záujemca bude môcť podporu využiť buď na jedno opatrenie, alebo kombináciu viacerých. Dôraz bude kladený na zlepšenie tepelnotechnických vlastností objektu, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií, inštalácia zdroja energie, zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu a teplej vody a aplikáciu adaptačných opatrení na zmenu klímy.

Intenzita pomoci je vo výške 60%, resp. 95% z oprávnených výdavkov. Konkrétne opatrenia a parametre budú uverejnené v podmienkach oprávnenosti. Vyhlásenie prvej výzvy na obnovu rodinných domov je plánované na 3. štvrťrok 2022. Žiadosti o dotácie sa budú môcť predkladať až po vyhlásení výzvy. Bude možné podporiť len projekty, ktoré splnia požiadavky na minimálne 30% úspory primárnej energie.


Vytvorené: 16. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 6. 4. 2023 11:42
Autor: red