Obsah

VÁŠ NÁZOR NÁS ZAUJÍMA - POZOR, DOPLNENIE

Typ: ostatné
nákresAko sme informovali, mesto požiada o nenávratný finančný príspevok na revitalizáciu viacerých vnútroblokov.

Dopĺňame informácie:

Mesto vyzvalo Vás,  občanov na predkladanie návrhov k žiadosti revitalizácie vnútroblokov

Predstavujeme Vám pracovnú  verziu revitalizácie jednotlivých lokalít. Toto sú oblasti, ktoré sú v rámci revitalizácií zahrnuté:

Tu nájdete súbory - nákresy situácií: 

Kpt. Nálepku               Jilemnického              Kpt. Nálepku - Mierová

 • Jilemnického :

- výmena povrchu chodníkov

- dobudovanie parkovísk s výmenou nepriepustného povrchu

- multifunkčné ihrisko a priestor pre workout so zelenou bariérou proti hluku

-  doplnenie mobiliáru

- výstavba  nových zberných stanovísk odpadu

- celková revitalizácia a doplnenie zelene

- prístrešky pre komunitné stretávanie

- zmena fukcie pôvodných betónových stojísk – ako by ste navrhli ich využiť? (mali by byť uzamykateľné , prekryté, mohli by tam byť stojany pre bicykle?  Aj iné, návrhy sú vítané.

 

 • Kpt.Nálepku – Mierová :

- výmena povrchu chodníkov

- dobudovanie parkovísk s výmenou nepriepustného povrchu

- obnova basketbalového ihriska

- doplnenie prvkov detských ihrísk (pieskovisko, hojdačka)

-  doplnenie mobiliáru

- výstavba  nových zberných stanovísk odpadu

- celková revitalizácia a doplnenie zelene

 

 • Kpt.Nálepku – hlavná :

- výmena povrchu chodníkov a dobudovanie nových - vybudovanie prístupu na dolnú zastávku SAD

- dobudovanie parkovísk s výmenou nepriepustného povrchu

- doplnenie prvkov detských ihrísk (pieskovisko, hojdačka)

- doplnenie mobiliáru

 - výstavba  nových zberných stanovísk odpadu

-  prístrešok pre komunitné stretávanie

- celková revitalizácia a doplnenie zelene

- plocha vyhradená pre komunitné záhrady

 

Máte dobrý nápad, alebo pripomienku k tomu, čo konkrétne by ste v danom území uvítali? Pošlite nám svoje návrhy napríklad k:

 • výsadbe zelene
 • prvkom mobiliáru
 • využití starých betónových ohrád (na TKO) v lokalite Jilemnického
 • záujmu o využitie sušiakov bielizne
 • umiestneniu  parkovísk a chodníkov
 • a podobne

Svoje postrehy, pripomienky, alebo návrhy k  revitalizácií lokalít vnútroblokov Jilemnického ulice, Kpt. Nálepku 1  („pohotovostné bytovky“) a Kpt. Nálepku 2 do piatku 7. mája, emailom na doprava@svit.sk.

Vaše návrhy a pripomienky budú v predložené architektom a v rámci možností zohľadnené v pripravovanom projekte.

V prílohe nájdete nákresy revitalizácií týchto troch lokalít, ktoré môžete pripomienkovať:

 • Jilemnického,
 • Kpt. Nálepku 1 -  „pohotovostné bytovky“,
 • a Kpt. Nálepku 2  - lokalita od prechodu na dolnú zástavku autobusu.

 

Ide o plochy vyznačené červeným orámovaním.

nákres


Prílohy

Vytvorené: 3. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 6. 5. 2021 14:45
Autor: Daniela Virostko