Obsah

UŽ STE SI VYBRALI TEN SVOJ NAJ KRÚŽOK V CVČ ?

Typ: ostatné
UŽ STE SI VYBRALI TEN SVOJ NAJ KRÚŽOK V CVČ ? 1Centrum voľného času vo Svite vyzýva záujemcov o prihlásenie do krúžkov, aby svoje prihlášky doručili do CVČ čo najskôr.
  • Všetky potrebné dokumenty na prihlásenie nájdete na www. https://cvc-svit.edupage.org 
  • Všetky poplatky za  krúžky v CVČ vo Svite sa uhrádzajú na účet mesta Svit do 29.10.2021.
  • Údaje k platbám, Vám budú poskytnuté osobne, alebo mailom, kde budete vedieť na základe prideleného variabilného symbolu uhradiť platby za dané záujmové útvary (krúžky).Tí, ktorí nemajú možnosť úhrady cez internet banking, môžu prísť poplatok uhradiť do hlavnej pokladnice mesta Svit. V CVČ pomôžeme vyplniť tlačivo k platbe tým, ktorí budú platiť v hlavnej pokladnici mesta.  Nie je možné uhrádzať poplatky v hotovosti v Centre voľného času, Hviezdoslavova 268/32. 
  • Poplatky bude možné uhrádzať od 1.10.2021

  • Pri hlavnom vchode do CVČ je umiestnená poštová schránka, kde môžete vhodiť svoje  prihlášky v týždni, aj počas víkendu.

  • Záväzné prihlášky na plávanie prosíme doniesť do 24.9.2021. V prípade nedoručenia sa miesto uvoľní pre ďalších záujemcov.

Prosíme záujemcov o krúžky v CVČ priniesť svoje prihlášky čo najskôr. Plavecký je skoro plne obsadený, kto nedoručí prihlášku do CVČ, posúvame miesto tým, ktorí ju doručia.

Ďakujeme.

CVČ Svit

 


Vytvorené: 24. 9. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 9. 2021 10:16
Autor: red