Obsah

Upozornenie na riziko nárastu prípadov domáceho násilia - nebuďme ľahostajní

Typ: ostatné
Upozornenie verejnosti na riziko nárastu prípadov domáceho násilia - nebuďme ľahostajní 1Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Poprade upozorňuje na riziko nárastu prípadov domáceho násilia. Domáca izolácia v spoločnom priestore s násilníkom môže spôsobiť stupňovanie agresívnych prejavov násilníka a zároveň môže predstavovať prekážky na vyhľadanie pomoci a kontaktovanie Policajného zboru, nakoľko obeť je pod dohľadom násilníka.

Z dôvodu zvýšenia nárastu rizika prípadov domáceho násilia Policajný zbor:

  • upozorňuje obete, že domáce násilie neprestane samo a môže sa stupňovať,
  • odporúča obetiam neváhať a kontaktovať Policajný zbor na telefónnom čísle 158, ktoré je dostupné nepretržite, pričom na telefonické kontaktovanie môžu vyžiť situácie bez prítomnosti násilníka v domácnosti, pripadne situácie, kedy sa sami môžu vzdialiť z domácnosti bez priamej prítomnosti násilníka, napríklad vysypanie odpadkov, vyprázdnenie poštovej schránky, nákup potravín, liekov a podobne,
  • odporúča, aby obete o domácom násilí nemlčali a ak majú možnosť, aby sa zdôverili inej osobe (nemusí to byť príbuzný, môže to byť akákoľvek iná osoba, ktorej dôverujú, napr. kamarátka, susedia a podobne),
  • dáva do pozornosti bezplatnú non-stop Linku pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212; poradkyne tejto linky disponujú aktuálnymi informáciami o pomáhajúcich organizáciách a sú pripravené poskytnúť obetiam domáceho násilia rady a odporúčania na riešenie situácie,
  • apeluje na občanov, ktorí majú poznatok o tom, že v ich okolí dochádza k domácemu násiliu, aby neváhali ihneď kontaktovať Policajný zbor na telefónnom čísle 158; oznámenie domáceho násilia polícii môže zabrániť v pokračovaní násilia a tým ochrániť obete domáceho násilia.

                                                                                           

                                                               plk. Ing. Ján Dubňanský

                                                                                                      


Vytvorené: 15. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 6. 2020 13:58
Autor: red